Introduktion till världslitteraturen (Reflektion på kvällen).

okej, alltså går jag den här kvällskursen, Introduktion till världslitteraturen. Anledningen till att jag sökte den var väl egentligen vag – en önskan om lite intellektuell stimulans (och mer tid till H på dagis) och så tänkte jag att det skulle ge mig en blick bortom den västerländska kanon, ungefär, läsa "annan" litteratur (det är lika bra att erkänna det). Att det inte skulle handla om att läsa "den bästa litteraturen i hela världen" hade jag nog ändå kopplat. Den blev genast mer intressant när de berättade att det var första gången kursen hålls och att det är en förstudie inför en tänkt master. En av funderingarna som jag gick dit med var om detta begrepp "världslitteraturen" inte egentligen är ett föråldrat begrepp, problematiskt, som det så populärt heter om sådant som tvingar en ett ta ställning till frågor som det kan vara känsligt att ta ställning till i samtiden, såsom t.ex. frågor om representation. Förstås visade det sig att en av kursens utgångspunkter är en reflektion runt detta begrepp, som möjligen är en arbetshypotes – ett ord bättre än något annat? Det handlar i mindre grad om att bryta om den västerländska kanon, men en hel del om att reflektera över hur en kanon alls konstrueras, och vad den gör med litteraturen när den t.ex. reducerar ett verk från att vara litteratur till att bli representant för en kultur. Men framför allt – om jag nu förstått denna kurs rätt – handlar det främst om att följa litteraturs migration över kulturgränser, från ett litterärt kretslopp till ett annat. Ämnet är – som jag nu förstår det – i hög grad litteratursociologiskt. Men det handlar också, i stor utsträckning om litteratur som, tematiskt, tar upp migrationens erfarenheter. Hur den inre länkningen av detta ser ut väntar jag fortfarande på att helt få ihop. Som vi konstaterade sist är det ju många deckare som rör sig mellan de olika kulturella förloppen. Möjligen är detta två fenomen som löper parallellt. En av tiden stora frågor, migration, och hur litteratur rör sig öve globen. Nå återstår om jag blir klokare på saker och ting i morgon. Och detta var alltså skälet till att jag läste Borges.